Saturday, January 4, 2014

கனவைத் தவிர . .கனவைத் தவிர 
எனக்கு வேறு 
வழியில்லை. .
உன்னுடன் 
பேசுவதற்கு. . !

ப.லிங்கேஸ்வரன்.
04/01/2014.

No comments:

Post a Comment

நண்பர்களே !

என்னிடம் 1. தந்த்ரா யோகம் ஓர் அறிமுகம் (PDF) 2. உளவியல் உண்மைகள் (PDF) 3. காயகற்ப யோகம் - ஓர் சுருக்கமான அறிமுகம் (PDF) என்...