Sunday, March 18, 2012

பேரழகியாக ...


கோபப்படும் போது
நீ 
பேரழகியாக 
மாறி விடுகிறாய்...
அதனால் தான் 
உன்னை 
சீண்டிக்கொண்டே 
இருக்கிறேன்...!

லிங்கேஸ்வரன் 

No comments:

Post a Comment

நமது மண்டையை அலசும் மார்க்கெட்டிங் ஆராய்ச்சியாளர்கள்....

மார்க்கெட்டிங் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனித மூளையை விமானத்திலுள்ள  Black Box  போன்று கருதுகிறார்கள். மூளையானது பலகோடி நியூரான் எனப்பட...