Sunday, March 18, 2012

பேரழகியாக ...


கோபப்படும் போது
நீ 
பேரழகியாக 
மாறி விடுகிறாய்...
அதனால் தான் 
உன்னை 
சீண்டிக்கொண்டே 
இருக்கிறேன்...!

லிங்கேஸ்வரன் 

No comments:

Post a Comment

நண்பர்களே !

என்னிடம் 1. தந்த்ரா யோகம் ஓர் அறிமுகம் (PDF) 2. உளவியல் உண்மைகள் (PDF) 3. காயகற்ப யோகம் - ஓர் சுருக்கமான அறிமுகம் (PDF) என்...