Sunday, March 4, 2012

ஒரு நதி ...வாழ்க்கை ஒரு நதி 
போல 
முன்னோக்கி 
ஓடிக்கொண்டே 
இருக்கிறது...
ஞாபகங்கள் மட்டும் 
மிச்சம் இருக்கின்றன...!

லிங்கேஸ்வரன் 

No comments:

Post a Comment

நமது மண்டையை அலசும் மார்க்கெட்டிங் ஆராய்ச்சியாளர்கள்....

மார்க்கெட்டிங் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மனித மூளையை விமானத்திலுள்ள  Black Box  போன்று கருதுகிறார்கள். மூளையானது பலகோடி நியூரான் எனப்பட...